Fibryna bogatopłytkowa I-PRF

Fibryna bogatopłytkowa to skoncentrowany preparat płytkowy nowej generacji w postaci trójwymiarowej struktury, dzięki której płytki krwi są dłużej stymulowane do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz powodują migrację mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca podania.

Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silniej i dłużej, niż osocze stymulują odnowę biologiczną ścięgien, mięśni, więzadeł, tkanki chrzęstnej i kostnej.